15-11-2019 08:00AM
145
ngày
22
giờ
34
phút
14
giây

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CÔNG TRÌNH XANH - LẦN THỨ 5
THE 5th NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLYING NEW TECHNOLOGY IN GREEN BUILDINGS (THE 5th ATiGB 2019)

    Ngày nay khi đầu tư, xây dựng các công trình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta đã và đang áp dụng những tiến bộ khoa học, những công nghệ mới và hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Các giải pháp công nghệ đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là công trình xanh, cụ thể: tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải các khí CO2, CFC, sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường, các giải pháp qui hoạch, xây dựng xanh…
    So với Hội nghị Khoa học ATiGB lần thứ nhất, số lượng và chất lượng của các bài báo tham gia Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Tư – The 4th ATiGB 2018 đã tăng lên rõ rệt. Các bài báo tham gia hội thảo được công bố trong 2 số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia báo cáo của các Giáo sư đến từ Đại học Côte d’Azur – Pháp và Đại học Okayama – Nhật Bản. Tiếp nối thành công của Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Tư - The 4th ATiGB 2018, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Năm – The 5th ATiGB 2019. Đây là cơ hội để các Nhà khoa học và các Chuyên gia trong lĩnh vực phát triển xanh ở Việt Nam có thể trao đổi, trình bày các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm trong thực tế, các yêu cầu và đòi hỏi trong chiến lược xây dựng và phát triển xanh, qua đó tìm được tiếng nói chung, các giải pháp hữu hiệu phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

(Nếu muốn xem trang web của đơn vị tài trợ nào, vui lòng bấm vào logo của đơn vị đó)

DANH SÁCH BÀI BÁO THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CÔNG TRÌNH XANH” – ATiGB 2019

Thư mục hình ảnh

Địa chỉ chia sẻ hình ảnh:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0a9JftpvsyaWGRrNVpmSEJVdm8&usp=sharing

Thời gian: Ngày 15 tháng 11 năm 2019
Địa điểm khai mạc: Phòng họp 1, Khu A, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa điểm: Phòng họp 1, Khu A, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

DANH MỤC BÁO CÁO TẠI TIỂU BAN CƠ KHÍ - NĂNG LƯỢNG

Địa điểm: Phòng C101, Khu C, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

DANH MỤC BÁO CÁO TẠI TIỂU BAN IoT VÀ ỨNG DỤNG

Địa điểm: Hội trường, Khu B, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

DANH MỤC BÁO CÁO TẠI TIỂU BAN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - CN THÔNG TIN

Địa điểm: Phòng họp 1, Khu A, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

DANH MỤC BÁO CÁO TẠI TIỂU BAN XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC

Địa điểm: Phòng C102, Khu C, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Trưởng ban: PGS.TS. Phan Cao Thọ
Các ủy viên:
- PGS.TS. Võ Trung Hùng
- TS. Hoàng Dũng
- PGS.TS. Phan Quí Trà
- TS. Hồ Trần Anh Ngọc
- TS. Nguyễn Linh Nam
- TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên
- TS. Phan Tiến Vinh
- TS. Nguyễn Đức Sỹ
- ThS. Đoàn Chí Thiện
- TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng
- CN. Phạm Minh Tuấn

- PGS.TS. Phan Quí Trà
- TS.Nguyễn Thị Khánh Hồng
- ThS. Ninh Văn Anh
- KS. Trần Trung Hậu
- CN. Đinh Thị Kim Lan
- ThS. Nguyễn Thị Phi Xếch
GS.TS. Trần Văn Nam PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng PGS.TS. Võ Trung Hùng
PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng GS.TS. Lê Kim Hùng
PGS.TS. Trương Hoài Chính GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
GS.TSKH. Phan Quang Xưng PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
PGS.TS. Phan Cao Thọ TS. Võ Như Tiến
PGS.TS. Phan Quí Trà TS. Hoàng Dũng
TS. Hồ Trần Anh Ngọc TS. Nguyễn Thanh Hội
TS. Trần Minh Thảo TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên
TS. Nguyễn Linh Nam TS. Nguyễn Đức Sỹ
PGS. TS. Trần Văn Vang PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu
PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
PGS.TS. Dương Việt Dũng PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan TS. Nguyễn Anh Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải PGS.TS. Châu Trường Linh
PGS.TS. Trần Quang Hưng PGS.TS. Trần Văn Quang
PGS.TS. Hoàng An Quốc TS. Phan Bảo An
PGS.TS. Hoàng Phương Hoa PGS.TS. Lê Tiến Dũng
TS. Trần Hoàng Vũ

 

Tải về tại đây.
TÓM TẮT BÀI BÁO
(*): Thông tin bắt buộc
Tên bài báo(dự kiến)(*):
 
Tên tác giả hoặc nhóm tác giả, Học hàm, Học vị(*):
Đơn vị(*):
Số điện thoại liên hệ(*):
Email(*):
 
Tóm tắt bài báo(*):
Phần tiếng Việt (từ 150 đến 200 từ)

 
Phần tiếng Anh (từ 120 đến 150 từ)

 

Trang web này đang xây dựng. Mời các bạn quay lại sau. Xin cảm ơn.
Trang web này đang xây dựng. Mời các bạn quay lại sau. Xin cảm ơn.

Thời hạn còn lại nhận toàn văn bài báo
145
ngày
22
giờ
34
phút
14
giây

Bài báo phải được trình bày, định dạng theo đúng mẫu qui định được cung cấp trên trang chủ của Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng http://tapchikhcn.udn.vn

    Gửi tóm tắt: Truy cập website Hội nghị;
    Gửi bài báo:
    1. Truy cập website http://tapchikhcn.udn.vn
    2. Đăng nhập tài khoản: atigb2019, Mật khẩu: liên hệ Phòng QLKH & HTQT Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
    3. Thực hiện các thao tác gửi bài theo hướng dẫn.
Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
Số 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3819594
Email: atigb2019@ute.udn.vn
Website: atigb2019.ute.udn.vn